دوشنبه 05 فروردین 1398
تاریخ انتشار : 02 بهمن 1396 - 17:50:27
افزایش طول عمر پیل های سوختی با افزودن جزئی مواد

پایگاه خبری- تحلیلی ایربان- محققان KAIST ، روشی جدید برای بهبود پایداری شیمیایی مواد الکترود را شرح دادند که می تواند طول عمر پیل سوختی با استفاده از مقدار بسیار کمی از فلزات را افزایش دهد.

افزایش طول عمر پیل های سوختی با افزودن جزئی مواد

محققان روش جدیدی را برای بهبود پایداری شیمیایی مواد الکترود معرفی کرده اند که می تواند با استفاده از مقدار بسیار کمی فلزات طول عمر را افزایش دهد. با استفاده از محاسبات شیمیایی و داده های تجربی، تیم تحقیقاتی مشاهده کرد که حالت های فشرده سازی محلی در اطراف اتم Sr در یک شبکه الکترود پروکوویست، استحکام باند Sr-O را تضعیف می کند که به نوبه خود باعث جداسازی استرانسیم می شود.

محققان KAIST یک روش جدید برای بهبود پایداری شیمیایی مواد الکترود را شرح دادند که می تواند طول عمر پیل سوختی با استفاده از مقدار بسیار کمی از فلزات را افزایش دهد.

عامل هسته ای که عملکرد پیل های سوخت جامد اکسید را تعیین می کند کاتد است که در آن واکنش کاهش اکسیژن رخ می دهد. به طور معمول، اکسید با ساختار پروسویت (ABO3) در کاتد استفاده می شود. با این حال، با وجود عملکرد زیاد اکسید پرووکسیت در عملیات اولیه، عملکرد با زمان کاهش می یابدو استفاده طولانی مدت آنها نیز محدود می شود. به ویژه، وضعیت اکسیداسیون دما مورد نیاز برای کارکرد کاتد منجر به پدیده جداسازی سطح می شود که در آن فازهای دوم مانند اکسید استرانسیم (SrOx) روی سطح اکسید ها انباشته می شوند و در نتیجه عملکرد الکترود کاهش می یابد. و تا کنون مکانیسم دقیق این پدیده و راه موثر مهار آن پیشنهاد داده نشده است.

این تیم تغییرات جزیی در توزیع اکسید پرووکسیت، به عنوان علت اصلی جداسازی سطح استرانسیوم انجام  داد. بر اساس این یافته ها، گروه تحقیقاتی اندازه های مختلف فلزات در اکسید ها را اندازه گیری کردند تا میزان کشش شبکه را در مواد کاتدی کنترل کنند و به طور موثر جداسازی استرانسیوم را مهار کنند.

پروفسور جانگ گفت: این تکنولوژی را می توان با افزودن مقدار کمی اتم فلزی در هنگام سنتز مواد، بدون هیچ گونه فرآیند اضافی انجام داد. من امیدوارم که این فناوری در آینده در توسعه الکترود اکسید perovskite با دوام زیاد مفید باشد.

 

این تحقی که توسط موسسه علمی و فناوری کره (KAIST) تهیه شده است در 18 ژانویه 2018 در ساینس دیلی منتشر شد.


کد خبر : 44628021196
نظر خود را ارسال نمائید

نام :
آدرس ایمیل :
نظر * :
كد امنیتی : *
 
اگر تصویر ناخواناست را کلیک کنید (اینجا)