پنج شنبه 06  اردیبهشت 1403
تاریخ انتشار : 09 خرداد 1397 - 23:28:51
دستور کار جدید دولت ها در هبیتات۳:
متهعد می شویم

پایگاه خبری-تحلیلی ایربان–دستور کار جدید شهری دولت ها در اجلاس برنامه اسکان بشر ملل متحد(هبیتات ۳) برپایه اصول حکمرانی خوب شهری ارایه شد.

 

متهعد می شویم

در این دستور کار، سران، وزیران و نمایندگان دولت ها مواردی را به شرح زیر متعهد می شوند. بدیهی است انتشار  و عمل به این موضوع، در خلق و ارتقای شهرها و فضای زیستی بهتر کمک خواهد نمود.

متعهد می شویم؛ به مقتدر سازی زنان و دختران به ویژه از طریق افزایش مشارکت کامل و برابر آن ها در تصمیم گیری، فرصت های اشتغال و پرداخت برابر و پیشگیری و کاهش چشمگیر همه اشکال خشونت در فضاهای عمومی و خصوصی

متعهد می شویم؛ که تایید کنیم غالبا مراکز شهری در سرتاسر جهان ویژگی هایی دارند که آن ها را به طور خاص در برابر اثرات تغییر اقلیم شامل رخدادهای شدید آب و هوایی، سیل، طوفان های گرد و خاک و افزایش سطح آب دریا بخصوص در مناطق تحت تاثیر ساحلی، دلتاها و د.لت های در حال توسعه جزایر کوچک آسیب پذیر می سازد.

متعهد می شویم؛ به ترویج یکپارچگی نیازهای غذا و خوراک ساکنین شهری بویژه فقرای شهری، در برنامه ریزی توسعه شهری برای کمک به زدودن گرسنگی و سوء تغذیه. ما هماهنگی امنیت غذایی و سیاست های کشاورزی را در سرتاسر مناطق روستایی، پیراشهری و شهری رواج می دهیم تا تولید، ذخیره سازی، حمل و نقل و فروش غذا به مشتریان را آسان می سازیم.

متعهد می شویم؛ به ترویج ابزارهای پاسخگو و شفاف کنترل مخارج، براساس قانون و مشارکت عمومی که از فرایندهای آزاد و ارایه کننده انصاف، سازوکارهای تهیه و تدارک و بکارگیری قابل اعتماد بودجه حمایت می کند.

متعهد می شویم؛ ایجاد، ترویج و بهبود بسترهای مشارکتی داده با استفاده از ابزارهای تکنولوژیکی و اجتماعی برای انتقال و به اشتراک گذاشتن دانش میان دولت های ملی، فروملی و محلی و نیز سایر بهره وران شامل فعالان غیردولتی و مردم بمنظور ارتقای برنامه ریزی و مدیریت شهری ثمربخش، کارایی و شفافیت از طریق حکمروایی الکترونیک، رویکردهای یاری گیرنده از ICT و داده های در دسترس

متعهد می شویم؛ بر تحقق استفاده درست از فناوری های موجود و جدید در راستای ارتقای مدیریت شهر، مسوولیت  پذیری و شفافیت و نیز اجرای برنامه های ظرفیت سازی برای قراردادن فناوری اطلاعات و ارتباطات در دسترس شهروندان با هدف ایجاد و تمرین پاسخگویی مدنی، گسترده کردن مشارکت و ترویج حکمروایی پاسخگو

متعهد می شویم؛ که به دنبال دریچه ای فروملی برای صندوق اقلیم سبز باشیم – که به عنوان فرصتی جدید برای کشورهای درحال توسعه ایجاد شده- تا شهرها را قادر به تامین بودجه برای تعدیل تغییر اقلیم سازیم.

متعهد می شویم؛ به تدوین فهرست و نقشه ای جامع از دلایل های محسوس و نامحسوس میراث و فرهنگ شهری، تجهیز آن ها به فناوری ها و تکنیک های جدید و درگیر کردن اجتماعات محلی در این امر

متعهد می شویم؛ به رسمیت شناختن تهیدستان فعال در اقتصاد غیر رسمی به عنوان یاری کنندگان و بازیگران قانونی در فرآیند توسعه اقتصادی شهرها

متعهد می شویم؛ که روابط خود را با سکونتگاه های غیر رسمی و نابسامان و نیز اقتصاد غیر رسمی باز تعریف کنیم به نحوی که دیگر کسی واپس نماند و به این نکته توجه شود که این مناطق موتورهای رشد اقتصادی، شکوفایی و اشتغال زایی هم هستند.

متعهد می شویم؛ به تحقق مفهوم "شهرها برای همگان" که در برخی از کشورها با عنوان حق بر شهر تعریف شده است و به دنبال ایجاد اطمینان از این است که همه ساکنان نسل های امروز و آینده حق سکونت، استفاده و خلق شهرهایی درخور، فراگیر و پایدار را دارند.

متعهد می شویم؛ به تغییر پارادیم در روش برنامه ریزی، تحول و مدیریت توسعه شهری خود با پذیرفتن آن به عنوان ابزاری ضروری در دستیابی به همه آرمان های توسعه پایدار

 


کد خبر : 491911090397
نظر خود را ارسال نمائید

نام :
آدرس ایمیل :
نظر * :
كد امنیتی : *
 
اگر تصویر ناخواناست را کلیک کنید (اینجا)