دوشنبه 05 فروردین 1398
تاریخ انتشار : 22 بهمن 1397 - 10:18:42
سامانه کدگذاری واحدها، عناصر و انتقال محدوده‌های تقسیمات کشوری روی سامانه وب‌جی‌ای‌اس راه اندازی شد.

پایگاه خبری-تحلیلی ایربان-سامانه کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری و انتقال محدوده‌های تقسیماتی از نقشه‌های مصوب 1:250000 روی نقشه‌های پوششی 1:25000 روی سامانه وب جی ای اس برای اولین بار در دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور اجرایی شد.

 

سامانه کدگذاری واحدها، عناصر و انتقال محدوده‌های تقسیمات کشوری روی سامانه وب‌جی‌ای‌اس راه اندازی شد.

سعید جلالی مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری با اشاره به اجرای ماده 27 آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری گفت: وظیفه تعیین علائم اختصاصی، اختصاری و کدگذاری مربوط به عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری بر عهده وزارت کشور است و کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با در نظر گرفتن ماده 14 قانون ملزم به رعایت آن هستند، لذا به‌همین‌منظور انجام این وظیفه قانونی و جلوگیری از موازی کاری در تعیین علائم کدگذاری و در نتیجه تعیین و اعمال علائم و کدگذاری واحد در سطح کشور، کارگروه تهیه کدهای اختصاصی و انحصاری مکان محور در این دفتر تشکیل شد.

 

مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری افزود: در نهایت پس از بررسی و مطالعه سیستم کدگذاری سازمانها و وزارت خانه های  متعدد و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها، سامانه کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری با رویکرد وحدت رویه توسط این دفتر طراحی شد.

 

جلالی اظهار داشت: براساس مواد 23 تا 26 و 31 آئین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363، وزارت کشور موظف است نقشه‌های محدوده‌های تقسیماتی را تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران در اختیار سایر سازمان ها و ارگان ها قرار دهد. همچنین به موجب تبصره 2 مصوبه شماره 7958 مورخ 23/5/1372 هیأت وزیران، وزارت کشور موظف به تهیه نقشه تفصیلی تقسیمات کشوری گردیده است.

 

وی در تشریح اهمیت این موضوع گفت: محدوده های تقسیمات کشوری، تعیین کننده حدود و ثغور سطوح مدیریت سیاسی و اعمال حاکمیت ملی در مناطق مختلف کشور و همچنین بستر ساز مطالعات و برنامه ریزی سایر وزارتخانه ها و سازمان ها می‌باشند. این محدوده ها به لحاظ عواملی چون توسعه فعالیت های انسانی در پهنه سرزمینی و گسترش محدوده‌های شهری و روستایی از حساسیت خاصی برخوردار هستند که گاه موجب بروز برخی ابهامات میان واحدها و سطوح تقسیماتی می گردند. بسیاری از این ابهامات ناشی از کوچک مقیاس بودن نقشه‌های مصوب تقسیمات کشوری است که در دهه 70 شمسی و با امکانات و فن آوری های موجود آن زمان تهیه گردیده، لیکن امروزه پاسخگو نمی باشد. از اینرو با در نظر گرفتن شرایط فعلی و نیازهای آتی، انتقال مرزهای تقسیمات کشوری از مقیاس کوچک بر روی مقیاس بزرگتری که رافع نیازهای فوق باشد یک ضرورت است.

 

سعید جلالی گفت: بر این اساس، انتقال نقشه های مصوب تقسیمات کشوری بر روی سامانه وب جی ای اس الزامی به نظر می رسید. بعلاوه؛ اشکالات روش سنتی تهیه نقشه‌های تقسیماتی (به مثابه کروکی) از قبیل؛ جانمایی نادرست عناصر و مشخصات توصیفی آنها، از بین رفتن داده ها و تنزل کیفیت نقشه‌ها طی زمان، از دیگر ضرورت های استفاده از شیوه های نوین می باشد.

 

مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری همچنین با مرور آخرین تحولات در این عرصه خاطر نشان کرد: حدود 70 درصد از طرحهای پیشنهادی استان‌ها برای تغییر و تبدیل عناصر تقسیماتی که منطبق با ضوابط و قوانین تقسیمات کشوری بوده است، با امضاء وزیر محترم کشور، به هیات دولت ارسال شده است.

 


منبع : ایلنا/کد خبر : 583310221197
نظر خود را ارسال نمائید

نام :
آدرس ایمیل :
نظر * :
كد امنیتی : *
 
اگر تصویر ناخواناست را کلیک کنید (اینجا)