دوشنبه 05 فروردین 1398
تاریخ انتشار : 06 آبان 1396 - 18:29:35
سیاست های حوزه انرژی، فقط وظیفه وزارت نیرو نیست.
سیاست های حوزه انرژی، فقط وظیفه وزارت نیرو نیست.

مهرداد پورمهرانی*- کارایی در مدیریت منابع آب در دوران عرضه اتفاق می افتد و اثربخشی در دوران تقاضا. در این دوره مدیریت منابع آب از دوران عرضه به دوران تقاضا انتقال پیدا می کند. رویکرد عرضه به رویکرد تقاضا تبدیل می شود و در نتیجه رویکرد مهندسی که در زمان عرضه در دستور کار بود جای خود را به رویکرد اجتماعی، سیاسی ، مدیریتی و حتی فرهنگی در دوران تقاضا می دهد.

در بخش های مختلف دولتی که از منابع آب یا بهتر بگویم منابع انرژی استفاده می کنند و به عنوان ذینفعان مطرح هستند، باید سینرژی یا  هم افزایی انرژی به وجود بیاورند. در دوران تبدیل رویکرد عرضه ای به تقاضایی باید سیاست ها را در تمامی دستگاههای درگیر با مسئله تولید و مصرف انرژی در کشور بازنگری کرد. بنابراین سیاست های حوزه انرژی تنها بر دوش وزارت نیرو نیست. مهم تر از نقش دستگاه های دولتی، جذب اعتماد عمومی برای همراهی با سیاست های جدید است. به همین منظور باید در تدوین سیاست های جدید که مبتنی بر تقاضاست نقش مردم را به عنوان بزرگترین متقاضی مصرف انرژی پررنگ تر دید و آنان را برای ایفای نقش مسئولانه آماده کرد. دعوت مردم به پذیرش سیاست های جدید و رویکرد جدید در مدیریت استراتژیک منابع انرژی بخصوص آب بدون به کارگیری مدیران دنیا دیده، جهان شناس و انرژی شناس عملاً غیرممکن است. خوشبختانه ریاست محترم جمهوری با درک درستی از اهمیت وزارت نیرو و نقش آن در مدیریت کلان انرژی یکی از بهترین فرزندان این وزارتخانه را برای هدایت آن به مجلس معرفی کرد.

روز یکشنبه این امید به خانه ملت است که با رأی قاطع به دکتر اردکانیان گام اول برای تحقق آرزوها و آمال همه ایرانیان را بر دارد. با همکاری همه ایرانیان فراتر از رقابتهای سیاسی و جناحی همه برای انرژی می کوشیم تا انرژی برای همه در دسترس باشد. چنین باد

 

*دانش آموخته مدیریت

نظر خود را ارسال نمائید

نام :
آدرس ایمیل :
نظر * :
كد امنیتی : *
 
اگر تصویر ناخواناست را کلیک کنید (اینجا)