شنبه 05 خرداد 1397
تاریخ انتشار : 14 آذر 1396 - 08:28:22
چله آب برای بی آبی
چله آب برای بی آبی

دیرزمانی ست که آب ایران بالاخص صنعت آب ایران  ازبس دچار ماندگی شده، بوی گندیدگی اش نه تنها رهگذران حتی آبزیان خودش راهم کلافه کرده است.

نزدیک به چهل روز از انتخاب وزیرنیروی دولت دوازدهم می گذرد. انتخابی که باهزاران اما واگر، شرط، قول وقرار انجام شد. انتخابی که با اجماع همه بروجود بحران در آب کشور برروی اردکانیان شدتا بلکه با درایت وشناختی جهان شمول این کشتی بحران زده صنعت آب را به ساحلی امن برساند.

بانگاهی گذرا به وضعیت آب، تالاب ها تشنهُ خشک تر، رودها بی آب، سطح آب چاه ها پایین تر، باران هم که نمی بارد، سال زراعی امسال هم برپایه همین بی آبی وبحران آب دوباره شروع شده است.

توجه به آمارها وارقام های بارش و برداشت از منابع آبی تا آذرماه ، مبین در پیش بودن بحران بی آبی که روی خط قرمز رسیده ودرحال عبور از آن است . برای یادآوری در رفع مقابله با نقاط حساس این بلیه عظیم می طلبد که بخش آب وزارت نیرو با ورود فوری خوددر مباحث ذیل بتواند که این بحران را کنترل نماید:

 

دریاچه ارومیه

ده سال است که به خشکی گراییده، تمام تلاش ها برای احیای دریاچه ارومیه شکست خورده، سطح دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته، شایسته است بااتخاذ تصمیم شجاعانه ای اقدام  به باز کردن آب های پشت سدهای ساخته شده برروی رودخانه های حوضه آبریز دریاچه  ارومیه بنمایند ودیگر این که برای هدایت همه آب ها به سمت دریاچه با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی حداقل  100هزارهکتاراز زمین های زراعی آبی اطراف دریاچه ارومیه را از کشاورزان منطقه بمدت دوسال اجاره نمایند، بلکه بتوانند از برداشت های همین آب ته مانده در سفره های زیر زمینی اطراف دریاچه جلوگیری شود.

 

کارون در اهواز دیگر بوی گنداب می دهد

تقریبا هرکس توانسته ضربه ای به این رودخانه بزرگ که به بلندای تاریخ ریشه درفرهنگ وتمدن ایران دارد زده است. بانگاهی به نقشه کارون می بینیم درهردره ای که بنا بوده منبع تامین آب این رود باشد بوسیله پمپاژدرحال برداشت آب آن هستند ویا باساخت سد وتونلی درحال انتقال آب آن هستند(72سد برروی کارون بزرگ تاکنون ساخته شده ویادرحال ساخت ومطالعه می باشد). البته دراین میان چندین سد بزرگ خودنمایی می کند که به دلیل ذخیره آب وتولید انرژی برق ساخته شده اندکه حیات کارون مدیون همین سدهاست وگرنه کارون در فصول خشک سال به جوی باریکی می مانست.(آب کارون بزرگ برای استان های قم ، مرکزی، اصفهان،کرمان و یزد انتقال داده شده یادرحال انتقال است)

حیات کارون نیازمند ورود جدی وموثربخش آب وزارت نیروست که اقدام به بازخوانی همه طرح های انتقال آب از کارون نماید وهمچنین ازهرگونه برداشت بی رویه آب در طول رودخانه به هردلیل جلوگیری نماید.

 

منابع زیرزمینی

دشت های ممنوعه زیادی در اقصی نقاط کشورهمچون استان های همدان،تهران ،اصفهان ،یزد،خراسان... داریم که براثر برداشت های بی رویه آب نه تنها بی آب شده اند بلکه اکوسیستم طبیعت آنان هم به ریخته ودچار فرسایش خاک وفرونشست زمین ودر نتیجه از بین رفتن سفره ها ومخازن زیر زمینی شان شده است.

شایسته است بخش آب در همه دشتهای ممنوعه حداقل به مدت دوسال تمام برداشت آب ازچاه ها چه بامجوز چه بی مجوز ممنوع نماید(اکثر مجوزهای برداشت آب ازچاه ها هم  در زمان ترسالی وبدون مطالعه داده شده که باید مورد بازنگری قرارگیرند). شایان ذکراست در دشت ها وجلگه های دیگری هم که به بحران بی آب نزدیک شده اندهم این رویه برقرار شود.

 

نیمه شرقی

بزودی شرق ایران با این رویه کم بارشی وبرداشت آب به کویر تبدیل خواهد شد لزوم توجه ویژه به عمق استراتژیک کشور که در حال بیابان شدن است اکثر روستاهای استان های شرقی همچون نیمی از روستاهای خراسان جنوبی با بیش از1700روستا که از بی آبی رنج می برند تخلیه شده ویا درحال مهاجرت به نقاط دیگر می باشند که این رویه خودمنشا سرایت بی آبی ومسایل آن به دیگرنقاط می شودکه نیازمند مطالعه هوشمند وکلان در خصوص تامین آب این منطقه از کشور بانگاه به منابع تامین آب از دریا واز همسایگان شرقی کشورمی باشد.

همه اینان که گفتم قطره ای بود از دریای بحران آب ایران که از عدم حکمرانی مناسب، افراط در برداشت واسراف در مصرف وازخشکسالی بوجودآمده است. چشمان نگران همه دغدغه مندان آب، چله نشین آب نشسته اندتا باطرحی نو جانی دوباره به کالبد خشکیده وبی رمق آب انداخته شود.

امیداست که همانطور که بارها گفته ام دکتراردکانیان بتوانددراین بزنگاه بزرگ یوسف آب ایران بشود.

 

 

 

 

نظر خود را ارسال نمائید

نام :
آدرس ایمیل :
نظر * :
كد امنیتی : *
 
اگر تصویر ناخواناست را کلیک کنید (اینجا)