یکشنبه 31 تیر 1403

ای

ما برای وصل کردن آمدیم!

  یک رسانه تخصصی- تحلیلی که اخبار، اطلاعات و رویدادها را از زوایای آشکار و پنهان و با دیدگاه کارشناسانه و تحلیلی می نگرد می تواند نقش ارزنده ای در گردش صحیح اطلاعات، آگاهی بخشی و مهندسی افکار عمومی ایفا نماید. امروزه اطلاع رسانی سریع و برخط (آنلاین) اخبار توانسته است مرزها و  فاصله ها را از میان برده و اشتراک دانسته ها و تجربیات  مدیران و همچنین انعکاس نظرات متخصصان موضوعات زندگی و زیست ایرانیان را فراهم نماید.

در جامعه رسانه ای کشور تعداد بسیاری تارنما، خبرگزاری و نشریات در حرفه های مختلف از جمله حمل و نقل، سلامت، انرژی، معماری، شهرسازی، محیط زیست، گردشگری و .... وجود دارد که هر کدام توسط گروهی از کارشناسان کند و کاو می شود اما متاسفانه در عمل به تاثیرات تصمیمات و اقدامات انجام شده این حوزه ها بر فضای زیستی و زندگی ایرانیان توجه کافی نشده است. به همین دلیل گروهی از کارشناسان و مدیران فعال بر آن شدند که رسانه ای تخصصی با هدف وصل کردن این حوزه ها به همدیگر و تاثیر متقابل آن ها بر زندگی و جامعه ایرانیان خلق نمایند تا بتوان با تاکید بر موضوع های مشخص، زوایای مختلف حرفه ای آن را نقد و بررسی نموده و با انعکاس آن از طریق پایگاه ایربان ، فضای زیستی  بهتری برای مردم عزیز کشورمان فراهم نماید.

بر اساس درخواست وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، این رسانه هماهنگی های لازم را از طریق ارایه مستندات و مدارک لازم به سامانه جامع رسانه های کشور دنبال نمود که در نهایت موفق به اخذ مجوز به شماره 10243-94  از هیات نظارت بر مطبوعات گردید.

هم اکنون آقای مهندس محمد جواد رحمانی به عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسوول و سرکار خانم مهندس معصومه ریشهری با سمت دبیر تحریریه فعالیت می نمایند.

شماره تماس ؛ 09378305820

همراه مدیر مسئول؛ 09122069079

نشانی؛ تهران- خ دماوند-خ صبوری - کوی نژاد- شماره 2

info@irban.ir

ایربان ؛ دیدبان تخصصی – تحلیلی فضای زیستی و زندگی ایرانیان

 

www.irban.ir