شنبه 26 مرداد 1398
تاریخ انتشار : 04 خرداد 1397 - 18:34:14
کتاب کاربرد مدل‌های زیست اقلیم در برنامه‌ریزی محیطی
کتاب کاربرد مدل‌های زیست اقلیم در برنامه‌ریزی محیطی

پایگاه خبری- تحلیلی ایربان- کتاب کاربرد مدل‌های زیست اقلیم در برنامه‌ریزی محیطی، تالیف مرتضی اسمعیل نژاد و زینب السادات رضوی، توسط انتشارات ماهواره ای به چاپ رسیده است. این کتاب  سعی دارد با استفاده از شاخص‌های متعدد میزان مطلوبیت و راحتی شرایط اقلیمی را در هر نقطه با توجه به ویژگی‌های بیولوژیکی انسان مشخص کند و به انسان بگوید که چگونه باید خود را سازگار کند تا بتواند زندگی بدون خسارت داشته باشد. این کتاب مشتمل بر ۵ فصل می باشد.

 

فهرست مطالب شامل:

فصل اول: بیوکلیماتیک انسانی
1-1- آسایش اقلیمی
1-2 تاثیر گرما بر انسان (عدم آسایش اقلیمی)
فصل دوم: اقلیم و آسایش انسان (تجریه های جهانی و منطقه ای)
2-1 انسان و آسایش حرارتی
2-2- عوامل مؤثر بر تعادل حرارتی بدن انسان
2-3- روش های محاسبه تعادل حرارتی بدن انسان
2-4- تاریخچه مدل های تعادل حرارتی انسان
 2-5- انواع مدل های تعادل حرارتی بدن انسان
2-6- تعیین شرایط آسایش
فصل سوم: شاخص های سنتی ارزیابی بیوکلیماتیک انسانی
3-1- شاخص های کلاسیک 
3-1-1-  شاخص ترجونگ
3-1-2- مدل زیست اقلیم اولگی
3-1-3- شاخص زیست اقلیمی بیکر
3-1-4- شاخص فشار عصبی
3-1-5- شاخص ترموهیگرومتریک
3-1-6- شاخص اقلیم آسایشی اوانز
3-1- 7- شاخص سرما - باد
3-1-8-  شاخص سوز باد
فصل چهارم: شاخص های جدید ارزیابی زیست اقلیم و کاربرد آن در برنامه ریزی محیطی
4-1- شاخص‌های ساده
4-2- شاخص‌های تجربی
4-3- شاخص‌های منطقی  
4-4- نوع آب و هوا
4-5- شاخص اتلاف آب  Water loss index (SW, in g/hour)
4-6- محاسبه شدت تابش خورشید و پارمترهای لازمه
4-7- پارامترهای محاسبه تعادل حرارتی بدن انسان
فصل پنجم: محاسبات و پردازش داده های و مدل های زیست اقلیمی
5-1- خصوصیات اصلی بیوکیما
5-2- استفاده از نرم افزار بیوکلیما
5-3- نرم افزار ریمن
5-4- قابلیت های مدل ریمن
5-5- شاخص اقلیم گردشگری (TCI)
5-6- ارزیابی آسایش گرمایی
5-7- شاخص بارش ماهانه
5-8- میزان ساعات آفتابی و رتبه های آن
5-9- شاخص باد را برای اقلیم گردشگری
5-10- ارزش نهایی کیفیت اقلیم گردشگری یک منطقه
5-11-  نحوه دریافت نرم افزارهای بیوکلیما، ریمن و TCI

 

 

 

 

نظر خود را ارسال نمائید

نام :
آدرس ایمیل :
نظر * :
كد امنیتی : *
 
اگر تصویر ناخواناست را کلیک کنید (اینجا)